เที่ยวอยุธยา ชมเมืองเก่า ซึมซับประวัติศาสตร์ของประเทศไทย

อยุธยาเป็นจังหวัดที่เต็มไปด้วยประวัติศาสตร์ของประเทศ เพราะว่าเป็นเมืองหลวงเก่าในสมัยอยุธยา สถานที่ท่องเที่ยวในอยุธยาจึงเต็มไปด้วยโบราณสถานเก่าแก่ บ่งบอกถึงความรุ่งเรืองในอดีตได้เป็นอย่างดี ซึ่งโบราณสถานส่วนใหญ่ก็คือวัดเก่าที่เคยรุ่งเรืองในอดีตเรียงรายตามจุดต่าง ๆ ในเมือง นับว่าเป็นสถานที่ที่น่าเยี่ยมชมเพื่อศึกษาประวัติศาสตร์เป็นอย่างยิ่ง

สถานที่ท่องเที่ยวโบราณสถานในอยุธยา

สถานที่ท่องเที่ยวในอยุธยาที่โด่งดังที่สุดก็คือวัดใหญ่ชัยมงคล ที่โดดเด่นด้วยพระเจดีย์องค์ใหญ่ที่ได้รับการปฏิสังขรณ์มาตั้งแต่สมัยสมเด็จพระนเรศวนมหาราช เป็นสัญลักษณ์แห่งชัยชนะในการทำยุทธหัตถี อีกทั้งยังเป็นสัญลักษณ์ในความมีน้ำพระทัยของพระองค์ที่มีแก่เหล่าทหารที่ตามพระองค์ท่านไม่ทันตอนที่ทำศึก ตัววัดแต่เดิมชื่อว่าวัดป่าแก้ว สร้างขึ้นตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาตอนต้นหรือในช่วงของสมเด็จพระรามาธิปดีที่ 1 และอีกวัดหนึ่งก็คือวัดพนัญเชิงวรวิหาร ที่เป็นที่ประดิษฐานของหลวงพ่อโตหรือเจ้าพ่อซำปอกง วัดนี้เป็นวัดเก่าแก่สร้างขึ้นตั้งแต่สมัยอยุธยาโดยผู้สร้างก็คือสมเด็จพระเอกาทศรฐให้เป็นพระอารามหลวง ถายในวัดจะมีทั้งพระอุโบสถแบบไทยและแบบจีน เนื่องจากหลวงพ่อโตก็ศักดิ์สิทธิ์ในหมู่ชาวไทยเชื้อสายจีนเช่นเดียวกัน

นอกจากนั้นก็ยังมีวัดพระศรีสรรเพชญ์ที่เป็นวัดประจำพระราชวัง โดยภายในวัดจะมีเจดีย์แบบศรีลังกา 3 องค์และซากโบราณสถานอื่น ๆ ที่มีความเก่าแก่และสวยงาม และวัดมหาธาตุที่เป็นที่รู้จักในระดับสากลด้วยภาพเศียรพระพุทธรูปที่ถูกล้อมด้วยรากต้นไม้ วัดนี้ในสมัยกรุงศรีอยุธยาเป็นวัดที่ประทับของสมเด็จ พระสังฆราช หากนักท่องเที่ยวไปเยือนในปัจจุบัน จะได้พบพระเจดีย์แปดเหลี่ยมสี่ชั้นหนึ่งเดียวในอยุธยา ซึ่งมีความสวยงามวิจิตรเป็นอย่างยิ่ง

ข้อควรระวังในการมาเที่ยวโบราณสถานที่อยุธยา

การมาเที่ยวโบราณสถานของอยุธยานั้น นักท่องเที่ยวต้องพึงระลึกไว้เสมอว่าควรจะให้ความเคารพสถานที่ นอกจากจะต้องแต่งกายให้เป็นระเบียบเรียบร้อยแล้ว นักท่องเที่ยวต้องไม่ปีนป่าย ไม่ขีดเขียน ไม่กระทำการใด ๆ ที่ทำให้โบราณสถานเสียหาย ไม่หยิบจับเอาสิ่งของใดกลับบ้าน และห้ามล่วงล้ำเข้าไปในจุดห้ามเข้า โดยแต่ละจุดจะมีเจ้าหน้าที่ชาวไทยที่คอยดูแลความสงบและคอยตักเตือนหากพบเจอพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมอยู่เสมอ ในฐานะนักท่องเที่ยวชาวไทยเอง ต้องทำตัวให้เป็นแบบอย่างแก่นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติและช่วยกันตักเตือนตามแต่จะเห็นสมควร

อยุธยานั้นเป็นเมืองท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ที่ได้รับความนิยมอย่างมากในหมู่นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ โดยเฉพาะผู้ที่ชื่นชอบศึกษาประวัติศาสตร์ ตามโบราณสถานต่าง ๆ นั้นได้รับการดูแลให้อยู่ในสภาพที่สมบูรณ์ที่สุดเพื่อที่จะสามารถถ่ายทอดเรื่องราวในอดีตของประเทศไทยได้เป็นอย่างดี หากได้ไปเยือนสักครั้งแล้วจะรู้สึกหวงแหนและเคารพบรรพบุรุษของเราที่ช่วยปกป้องบ้านเมือง ทำให้ประเทศไทยเป็นประเทศที่ร่มเย็นเป็นสุขมาถึงปัจจุบัน

 

Posted in การท่องเที่ยวไทย | Tagged , , , | Comments Off on เที่ยวอยุธยา ชมเมืองเก่า ซึมซับประวัติศาสตร์ของประเทศไทย

กาญจนบุรี จังหวัดแห่งประวัติศาสตร์และธรรมชาติสวยงาม

กาญจนบุรีเป็นจังหวัดท่องเที่ยวที่อยู่ทางตะวันตกของประเทศไทยและติดกับชายแดนพม่า ดังนั้นจึงมีทั้งสถานที่ท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติและเชิงประวัติศาสตร์ สถานที่ท่องเที่ยวที่มีชื่อที่สุดแห่งหนึ่งในกาญจนบุรีก็คือสะพานข้ามแม่น้ำแคว เป็นสะพานเหล็ก สร้างโดยเหล่าเชลยศึกฝ่ายสัมพันธมิตร ก่อนจะถูกถล่มในช่วงสงครามโลกครั้งที่ 2 และได้รับการบูรณะจากทางการไทยในปี พ.ศ. 2489 และได้รับการนำไปสร้างเป็นภาพยนต์ฮอลลีวูดหลายเรื่อง ทำให้เป็นที่รู้จักของชาวต่างชาติ

สถานที่ท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติในกาญจนบุรี

กาญจนบุรีมีสถานที่ท่องเที่ยวธรรมชาติและมีอุทยานแห่งชาติหลายที่ ได้แก่ อุทยานแห่งชาติเขื่อนศรีนครินทร์ ซึ่งเป็นที่ตั้งของเขื่อนขนาดใหญ่ ภายในมีน้ำตกห้วยขมิ้น น้ำตกที่มีทั้งหมด 7 ชั้น และเป็นเส้นทางสำหรับเดินศึกษาธรรมชาติที่ทางเจ้าหน้าที่อุทยานจัดสรรเอาไว้ นอกจากนั้นยังมีอุทยานแห่งชาติทองผาภูมิ ซึ่งมีพื้นที่ครอบคลุมบริเวณป่าสงวนและเทือกเขาตะนาวศรีส่วนหนึ่ง เป็นจุดยอดนิยมสำหรับนักท่องเที่ยวที่ชื่นชอบการเดินป่า และชมน้ำตกที่มีอยู่ภายในอุทยานแห่งชาติทองผาภูมิหลากหลายแห่งด้วยกัน และห้ามพลาดไปชมอุทยานแห่งชาติน้ำตกเอราวัณ ซึ่งเป็นน้ำตกอีกแห่งในกาญจนบุรีที่มี 7 ชั้น มีน้ำสีเขียวมรกตที่สวยงามและกลายเป็นสถานที่ถ่ายทำละครหลายเรื่องของประเทศไทย

สถานที่ท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ในกาญจนบุรี

นอกจากสถานที่ท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติที่มีอยู่มากมายแล้ว ที่กาญจนบุรียังมีสถานที่ท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์มากมายที่บอกเล่าเรื่องราวของสงครามโลกครั้งที่ 2 นักท่องเที่ยวสามารถเข้าชมหอศิลป์และพิพิธภัณฑ์สงครามเพื่อเรียนรู้ประวัติความเป็นมาต่าง ๆ รวมถึงข้าวของเครื่องใช้จากสมัยสงครามโลกครั้งที่ 2 และประวัติของประเทศไทยที่เกี่ยวข้องกับประเทศเพื่อนบ้านอย่างพม่าอีกด้วย พิพิธภัณฑ์อีกที่หนึ่งก็คือพิพิธภัณฑ์สงครามอักษะที่ถ่ายทอดเรื่องราวการต้อนเชลยเพื่อไปสร้างสะพานมรณะ ผู้เข้าชมจะได้รับรู้ถึงความรู้สึกทุกข์ยากของเชลยศึกในยุคนั้น อีกสถานที่หนึ่งที่เต็มไปด้วยประวัติศาสตร์สมัยสงครามโลกครั้งที่ 2 เช่นกันก็คือ สุสานทหารสัมพันธมิตรดอนรักหรือสุสานฝรั่ง ที่มีไว้เพื่อให้ผู้เข้าชมรำลึกถึงความสูญเสียในช่วงสงครามโลก

สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในกาญจนบุรี

วัดถ้ำเสือในกาญจนบุรีเป็นวัดที่ตั้งเด่นอยู่บนเนินเขา เป็นที่สถิตของพระบรมสารีริกธาตุจากประเทศอินเดียและเป็นที่ประดิษฐานพระชินประทานพรซึ่งเป็นพระพุทธรูปปางประทานพร ที่ประดับประดาไปด้วยโมเสกสีทองทั้งองค์ ดูสวยงามเป็นอย่างมาก อีกทั้งยังเป็นพระพุทธรูปปางประทานพรที่ใหญ่ที่สุดในจังหวัดอีกด้วย วัดอีกแห่งหนึ่งที่อยากแนะนำก็คือวัดทิพย์สุคนธาราม เป็นที่ประดิษฐานพระพุทธเมตตาประชาไทยไตรโลกนาถคันธารราฐอนุสรณ์ ซึ่งเป็นพระพุทธรูปปางขอฝนสำริดที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย หากได้มาสักการะจะทำให้ชีวิตร่มเย็นเป็นสุขเปรียบดังได้รับฝนทิพย์ชโลมกาย

กาญจนบุรีเป็นจังหวัดพักผ่อนตากอากาศที่น่าไปเที่ยวอย่างมาก เพราะว่ามีกิจกรรมน่าสนใจให้ทำหลากหลาย นอกเหนือจากสถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติและประวัติศาสตร์ในสมัยสงครามโลกครั้งที่ 2 แล้ว กาญจนบุรี ยงมีร้านอาหารอร่อย ๆ พร้อมบรรยากาศดี โอบล้อมด้วยภูเขาหรือตั้งอยู่ริมน้ำ ทำให้นักท่องเที่ยวที่มาพักผ่อนได้รับทั้งความอิ่มใจและอิ่มท้อง เดินทางกลับบ้านอย่างมีความสุข

 

Posted in การท่องเที่ยวไทย | Tagged , , | Comments Off on กาญจนบุรี จังหวัดแห่งประวัติศาสตร์และธรรมชาติสวยงาม

พักผ่อนตากอากาศที่สวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี

สวนผึ้งเป็นอำเภอเล็ก ๆ ในจังหวัดราชบุรี ที่มีอากาศบริสุทธิ์ แวดล้อมไปด้วยธรรมชาติและป่าเขาที่เป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์น้อยใหญ่ต่าง ๆ ด้วยความอุดมสมบูรณ์นี้เองที่เป็นที่มาของชื่อ “สวนผึ้ง” ในปัจจุบัน สวนผึ้งเป็นอีกหนึ่งสถานที่พักผ่อนตากอากาศที่ได้รับความนิยมของประเทศไทย มีรีสอร์ทสวย ๆ มากมายและมีสถานที่ท่องเที่ยวให้ถ่ายรูป เหมาะสำหรับคู่รักหรือครอบครัวที่ต้องการเดินทางมาพักผ่อนแบบเช้าไป – เย็นกลับ (One Day Trip) หรือค้างคืนเป็นระยะเวลาสั้น ๆ

สถานที่ท่องเที่ยวธรรมชาติในสวนผึ้ง

สวนผึ้งเองก็มีทะเลหมอกที่เปิดให้นักท่องเที่ยวสามารถเดินทางไปชมได้ก็คือที่ผากระโจม ที่มีความสูงเหนือระดับน้ำทะเลกว่า 1,045 เมตร มีบริเวณให้นักท่องเที่ยวสามารถมาตั้งแคมป์พักแรมและชมพระอาทิตย์ขึ้นในตอนเช้าได้ ใกล้ ๆ เขากระโจมก็มีน้ำตกขนาดกลางชื่อว่าน้ำตกผาแดง มีต้นน้ำไหลมาจากห้วยลันตา ด้วยความที่น้ำตกนี้ไหลผ่านผาหินที่มีสีแดง ซึ่งโดดเด่นไม่เหมือนน้ำตกที่อื่น อีกหนึ่งจุดชมวิวที่แนะนำก็คือจุดชมวิวห้วยคอกหมู ซึ่งเป็นจุดชมวิวทะเลหมอกท่ามกลางเทือกเขาตะนาวศรีและชายแดนไทย – พม่า

บ่อน้ำร้อนก็ถือเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่ดึงดูดนักท่องเที่ยวให้เดินทางเข้ามายังสวนผึ้ง ทั้งธารน้ำร้อนบ่อคลึงและน้ำพุร้อนโป่งกระทิง โดยนักท่องเที่ยวสามารถลงแช่น้ำร้อนในบริเวณที่จัดเอาไว้ให้เพื่อช่วยบรรเทาอาการเจ็บป่วยและปวดเมื่อตามร่างกาย

นักท่องเที่ยวยังสามารถชมและถ่ายรูปในสวนดอกไม้ The Blooms Orchid Park ที่เต็มไปด้วยดอกไม้และต้นไม้นานาพันธุ์ จัดเป็นสวนขนาดใหญ่ในพื้นที่กว่า 100 ไร่ แบ่งเป็นส่วนต่าง ๆ เช่น บริเวณทุ่งดอกไม้ บริเวณอุทยานกล้วยไม้หายากและบริเวณร้านอาหารและกาแฟ อีกที่หนึ่งก็คือกล้วยไม้ออร์คิด ซึ่งเป็นสวนเพาะพันธุ์กล้วยไม้หลายสายพันธุ์ที่นอกจากจะให้นักท่องเที่ยวเข้าชมแล้ว นักท่องเที่ยวยังสามารถซื้อกล้วยไม้กลับไปเลี้ยงที่บ้านได้อีกด้วย

กิจกรรมสนุก ๆ ที่สวนผึ้ง

สวนผึ้งมีกิจกรรมสำหรับนักท่องเที่ยวมากมาย นอกเหนือจากการเที่ยวชมธรรมชาติแล้ว ก็ยังมีรีสอร์ทที่ตกแต่งอย่างสวยงามคล้ายกับสิ่งก่อสร้างมีชื่อในแถบยุโรป เปิดรับนักท่องเที่ยวให้เข้าไปถ่ายรูปกับบรรยากาศสวย ๆ ราวกับเมืองนอก รวมถึงสามารถให้อาหารและถ่ายรูปกับฝูงแกะ เข้าไปสัมผัสใกล้ชิดกับอัลปาก้าที่อัลปาก้าฮิลล์ (Alpaca Hills) นอกจากนั้นยังมีกิจกรรมกีฬาสนุกอื่น ๆ ได้แก่ ยิงธนู ขับ ATV และยิงเป้า เป็นต้น

ที่เที่ยวส่วนมากของสวนผึ้งจะเป็นรีสอร์ทสวย ๆ ที่มีที่ถ่ายรูปสำหรับให้นักท่องเที่ยวเก็บความประทับใจกลับบ้าน แต่ก็มีสถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติให้เราได้พักใจไปอากาศบริสุทธิ์สดชื่น นอกจากนั้นนักท่องเที่ยวยังสามารถซื้อของขึ้นชื่อกลับไปฝากคนที่บ้านได้ ไม่ว่าจะเป็นตุ๊กตาแกะน่ารัก ๆ สัปปะรดและเห็ดตามฟาร์มเพาะเห็ดที่มีอยู่หลายแห่งในสวนผึ้ง จึงกล่าวได้ว่าสวนผึ้งเป็นอีกสถานที่ท่องเที่ยวหนึ่งในประเทศไทยที่เหมาะกับครอบครัว เพื่อนหรือคู่รัก สามารถเดินทางไปได้ไม่รู้เบื่อ

 

Posted in เที่ยวในประเทศ | Tagged , , | Comments Off on พักผ่อนตากอากาศที่สวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี

จังหวัดระนอง ท่องเที่ยวเมืองรองที่สวยไม่เป็นรองใคร

ระนอง เป็นจังหวัดหนึ่งในภาคใต้ของเมืองไทย ด้วยความที่ติดชายฝั่งทะเลอันดามันทำให้กลายเป็นจังหวัดที่มีชายหาดสวย ๆ ที่น่าไปเที่ยวเป็นอย่างมาก นอกเหนือจากทะเลแล้ว ระนองยังมีสถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติคือภูเขาน้อยใหญ่ที่ค่อนข้างสวยงามอุดมสมบูรณ์เช่นเดียวกัน รวม ๆ กันแล้วน่าจะถูกใจนักท่องเที่ยวสายชิลทีเดียว เราจะพาไปรู้จักจังหวัดระนองให้มากขึ้นกัน

ถึงแม้ว่าระนองจะเป็นจังหวัดที่มีฝนตกชุกเกือบทั้งปีใน 2 ช่วงหลัก ๆ ของปีได้แก่ช่วงเดือนมิถุนายนถึงตุลาคมและช่วงเดือนพฤศจิกายนและมกราคม แต่จังหวัดระนองก็ยังเป็นที่นิยมในบรรดานักท่องเที่ยว

สถานที่ท่องเที่ยวในจังหวัดระนอง

สถานที่ท่องเที่ยวของจังหวัดระนองมีหลายแห่งที่มีชื่อเสียง เช่น เกาะพยาม ซึ่งได้รับสมยานามว่ามัลดีฟส์เมืองไทยเพราะมีน้ำทะเลใส ๆ สีเทอควอยซ์และชายหาดที่มีเม็ดทรายสีขาวละเอียด มีรีสอร์ทเปิดให้บริการนักท่องเที่ยวหลายช่วงราคา อีกทั้งยังเป็นจุดชมวิวพระอาทิตย์ขึ้นที่สวยมาก และสำหรับผู้ที่ชอบดำน้ำดูปะการัง ก็สามารถเดินทางไปที่เกาะช้างเผือก โดยการโดยสารเรือจากท่าเรือประภาคารในจังหวัดระนองไปในเขตพื้นที่ของประเทศพม่า (เรียกได้ว่าเดินทางเข้าไปดำน้ำต่างประเทศก็กันเลยทีเดียว เพราะฉะนั้นพกบัตรประชาชนหรือหนังสือเดินทางมาด้วยนะ) โดยจุดดำน้ำตรงนี้จะเป็นจุดดำน้ำตื้นที่ยังคงความอุดมสมบูรณ์เป็นอย่างดี

ระนองยังมีสถานที่ท่องเที่ยวธรรมชาติสีเขียวสบายตา นั่นก็คือที่ภูเขาหญ้า หรือเรียกอีกชื่อหนึ่งว่าภูเขาหัวล้าน เป็นเนินเขาเตี้ย ๆ ที่ปกคลุมไปด้วยหญ้าและไม่มีต้นไม้ใหญ่อยู่เลย ต้นหญ้าตรงนี้ถ้ามาในช่วงฤดูร้อนจะเป็นสีเหลืองสวย หรือถ้ามาในหน้าฝนก็จะเป็นสีเขียวขจีทั่วบริเวณ สวยไปอีกแบบ หรือหากอยากแช่น้ำร้อน ที่ระนองก็มีบ่อแช่น้ำร้อนสาธารณะที่สวนสาธารณะรักษะวารินที่มีแร่ธาตุมีประโยชน์ ไม่มีกำมะถัน นอกจากจะสามารถดื่มได้แล้วยังสามารถช่วยรักษาอาการปวดเมื่อยตามร่างกายได้ ประกอบด้วยบ่อน้ำร้อนน้อยใหญ่หลายบ่อด้วยกันสำหรับให้นักท่องเที่ยวลงแช่

น้ำตกที่จังหวัดระนองก็มีด้วยกันหลายที่ น้ำตกที่นักท่องเที่ยวนิยมเดินทางไปก็มีน้ำตกปุญญบาล น้ำตกขนาดกลาง 3 ชั้น โดยระหว่างชั้นจะเป็นเส้นทางสำหรับศึกษาธรรมชาติ ส่วนอีกที่หนึ่งก็คือน้ำตกหงาว เป็นน้ำตกที่อยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติน้ำตกหงาว มีจุดกำเนิดมาจากหน้าผาสูงชันในเขตอุทยานนั้นเอง

เมื่อมาระนองแล้ว ควรไปถ่ายรูปที่คอคอดกระ ซึ่งเป็นจุดที่แคบที่สุดแห่งแหลมมลายู ซึ่งเกิดจากฝีมือมนุษย์ที่ต้องการขุดลอกคลองเป็นทางลัดการเดินเรือระหว่างฝั่งไทยและทะเลอันดามัน

แม้ระนองจะยังไม่เป็นที่รู้จักของนักท่องเที่ยวในระดับสากลมากมายนัก แต่ก็นับว่าเป็นจังหวัดที่มีสถานที่ท่องเที่ยวหลากหลายเหมาะกับทุกเพศทุกวัย โดยเฉพาะผู้ที่รักทะเล ชอบการดำน้ำดูปะการังธรรมชาติ มีความสุขกับการท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติและต้องการสูดอากาศดี ๆ ขณะที่แช่น้ำร้อนเพื่อบรรเทาอาการปวดเนื้อปวดตัวตามร่างกาย ดังนั้นหากได้ลองเดินทางมาสักครั้ง รับรองว่าจะหลงรักระนองแน่นอน

 

Posted in การท่องเที่ยวไทย | Tagged , , | Comments Off on จังหวัดระนอง ท่องเที่ยวเมืองรองที่สวยไม่เป็นรองใคร

เที่ยวเชียงราย เมืองแห่งธรรมชาติและศิลปะแบบล้านนา

เชียงรายเป็นจังหวัดหนึ่งที่อยู่ในภาคเหนือของประเทศไทย จึงทำให้มีอากาศค่อนข้างเย็นสบายเมื่อเทียบกับจังหวัดอื่น ๆ ในประเทศ นอกเหนือจากนั้นยังเป็นอีกเมืองหนึ่งที่นักท่องเที่ยวทั้งไทยและต่างชาตินิยมเดินทางไปท่องเที่ยวชมวัฒนธรรมแบบล้านนา อันได้มาจากการซึมซับเอาวัฒนธรรมของประเทศเพื่อนบ้านที่อยู่ติดกัน คือ ลาวและพม่า การผสมผสานทางวัฒนธรรมอันลงตัวนี้ทำให้เชียงรายมีสถาปัตยกรรมที่สวยงามโดดเด่น เห็นได้จากวัด อาคาร และสิ่งปลูกสร้างทั่วไป

สถานที่ท่องเที่ยวของเชียงรายมีสถานที่ที่เหมาะสำหรับผู้ที่อยากทำบุญ ไหว้พระ สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่เมืองเชียงรายอย่างพระธาตุดอยตุง เป็นที่สถิตย์ของพระบรมสารีริกธาตุส่วนพระรากขวัญด้านซ้าย (กระดูกไหปลาร้า) ซึ่งมีทั้งความสวยงามตามศิลปะล้านนาและความศักดิ์สิทธิ์น่าเลื่อมใส ส่วนอีกทีหนึ่งซึ่งเรียกได้ว่าเป็นแลนด์มาร์คของเชียงรายไปแล้วอย่างวัดร่องขุ่นในตำบลป่าอ้อดอนชัย ก็เป็นสถานที่ที่ควรมาเป็นอย่างยิ่ง วัดนี้ออกแบบโดยอาจารย์เฉลิมชัย โฆษิตพิพัฒน์ มีความโดดเด่นด้วยพระอุโบสถสีขาวตกแต่งด้วยกระจกเงิน มีรูปปั้นที่แสดงเรื่องเล่าเกี่ยวกับนรกและสวรรค์ตามความเชื่อของคนไทย อีกทั้งยังเป็นสถานที่จัดแสดงงานศิลปะของอาจารย์เฉลิมชัยอีกด้วย

สำหรับผู้ที่ชื่นชอบธรรมชาติก็น่าจะชอบเชียงรายเช่นกัน เพราะมีจุดชมวิวและธรรมชาติอุดมสมบูรณ์หลายแห่ง ไม่วาจะเป็นภูชี้ฟ้า ซึ่งเป็นจุดชมพระอาทิตย์ขึ้นและทะเลหมอกซึ่งสวยงามมากในช่วงฤดูหนาว โดยชื่อนี้มายอดเขาที่มีลักษณะแหลมชี้ขึ้นไปบนท้องฟ้า ดอยผาตั้งที่เป็นอีกหนึ่งจุดชมวิวธรรมชาติที่สวยงามของประเทศไทย – ลาวและนักท่องเที่ยวสามารถชมทะเลหมอกที่นี่ได้ทั้งปีไม่ใช่แค่เพียงเฉพาะหน้าหนาว และอีกที่หนึ่งที่น่าจะถูกใจคนรักชาก็คือดอยแม่สลองที่เปิดให้นักท่องเที่ยวชมไร่ชาและศึกษากระบวนการผลิตชา อีกทั้งยังเป็นจุดชมดอกนางพญาเสือโคร่งที่สวยที่สุดแห่งหนึ่งในประเทศไทยอีกด้วย

สำหรับผู้ที่ชื่นชอบดอกไม้สวย ๆ ไม่ควรพลาดไปที่สวนแม่ฟ้าหลวงก็เป็นสถานที่อีกแห่งหนึ่งที่อยากจะแนะนำให้ได้มาเที่ยวกัน โดยสวนแม่ฟ้าหลสวจะตั้งอยู่ด้านหน้าพระตำหนักดอยตุงที่เคยเป็นที่ประทับของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี มีการปลูกดอกไม้เมืองหนาวไว้อย่างสวยงามและเป็นระเบียบ ให้นักท่องเที่ยวสามารถเข้าชมและถ่ายรูปกับดอกไม้สีสันสวยงามที่บานสะพรั่งได้

เชียงรายมีประเพณีที่สืบทอดกันมาหลายประเพณี เป็นจุดเด่นที่ดึงให้นักท่องเที่ยวเข้ามาชมและเข้าร่วม เช่น ประเพณียี่เป็งหรือลอยกระทงที่เรารู้จักกันดี เป็นพิธีที่จะจัดขึ้นในวันเพ็ญเดือนสิบสองของทุกปี ชาวเชียงรายจะเข้าวัดฟังเทศน์และลอยกระทง อีกทั้งนำโคมไฟประทีปมาประดับตกแต่งบ้านเรือน ถือเป็นภาพที่สวยงามอย่างยิ่ง

เชียงรายถือว่าเป็นจังหวัดหนึ่งของเมืองไทยที่อยู่ใกล้เมืองท่องเที่ยวที่เป็นที่นิยมอย่างเชียงใหม่ แต่เชียงรายจะมีจุดเด่นที่ธรรมชาติและศิลปะวัฒนธรรมแบบล้านนาที่สวยงามและตราตรึงใจ วันหยุดนี้ลองพักสมองและมาเที่ยงสูดอากาศบริสุทธิ์ที่เชียงราย ก็ถือว่าเป็นกิจกรรมที่น่าสนใจทีเดียว

 

Posted in การท่องเที่ยวไทย | Tagged , , | Comments Off on เที่ยวเชียงราย เมืองแห่งธรรมชาติและศิลปะแบบล้านนา

เคล็ด (ไม่) ลับ สำหรับเที่ยวไต้หวันครั้งแรก

ไต้หวันเป็นประเทศที่คนไทยนิยมไปเที่ยวมากในช่วงหลายปีมานี้ ส่วนหนึ่งก็เป็นเพราะว่าทางไต้หวันอนุมัติฟรีวีซ่าให้คนไทย เที่ยวได้โดยไม่ต้องยื่นเรื่องขอทำวีซ่า จึงทำให้นักท่องเที่ยวแห่แหนกันเข้าไปสัมผัสประเทศที่มีธรรมชาติที่สวยงามอุดมสมบูรณ์และวัฒนธรรมที่เป็นเอกลักษณ์ไม่แพ้ประเทศท่องเที่ยวอื่น ๆ เลย

ไต้หวันมีเมืองหลวงชื่อว่าไทเป ตั้งอยู่ทางตอนเหนือของไต้หวัน มีอุณหภูมิเฉลี่ยต่อปีอยู่ที่ประมาณ 23°C และมีฝนตกชุกในช่วงเดือนพฤษภาคมจนถึงเดือนกันยายน และอาจจะมีไต้ฝุ่นในช่วงเดือนมิถุนายนจนถึงเดือนสิงหาคม ดังนั้นนักท่องเที่ยวควรหลีกเลี่ยงมาเยือนไต้หวันในช่วงพายุไต้ฝุ่นดังกล่าว และควรมาเยือนไต้หวันในช่วงเดือนตุลาคมจนถึงเดือนมีนาคมเพราะเป็นช่วงที่อากาศเย็นสบาย

สถานที่ท่องเที่ยวในไต้หวัน

ในด้านของการท่องเที่ยวนั้น ไทเปเป็นศูนย์กลางแหล่งท่องเที่ยว มีสถานที่ช้อปปิ้ง เช่น ที่ตึก Taipei 101 ซีเหมินติง (Ximending) และตลาดกงกวน (Gongguan) เป็นต้น นอกจากนั้นก็มีมีพิพิธภัณฑ์ต่าง ๆ ให้นักท่องเที่ยวได้เลือกเข้าชม และนักท่องเที่ยวยังนิยมเดินทางไปเที่ยวตลาดคนเดินที่มีอยู่มากมาย ในไต้หวันเพื่อซื้อของและอาหารอร่อย ๆ รับประทาน เช่น ตลาดกลางคืนซื่อหลิน (Shilin Night Market) ตลาดกลางคืนเหราเหอ (Raohe Night Market) และ ตลาดกลางคืนซื่อต้า (Shida Night Market)

ไต้หวันยังมีความโดดเด่นเรื่องสถานที่ท่องเที่ยวตามธรรมชาติ มีสถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมเช่นทะเลสาบสุริยันจันทรา (Sun Moon Lake) ทะเลสาปที่สวยที่สุดแห่งหนึ่งในไต้หวัน และอุทยานแห่งชาติที่เปิดให้นักท่องเที่ยวเดินป่าและชมวิว เช่น อุทยานแห่งชาติอาลีซาน (Alishan National Park) อุทยานแห่งชาติทาโรโกะ (Taroko National Park) และ อุทยานแห่งชาติเขิ่นติง (Kenting National Park)

อีกสถานที่หนึ่งที่ต้องแนะนำเลยว่าห้ามพลาดเมื่อมาที่ไต้หวันก็คือ หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น (Jiufen Old Street) เป็นถนนเก่าที่กลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวเพราะมีสถาปัตยกรรมที่โดดเด่น มีอาคารเก่า ๆ และโรงน้ำชา ทุกอย่างผสมรวมกันอย่างลงตัวกลายเป็นความมีเอกลักษณ์และเป็นแรงบันดาลใจของฉากหนึ่งในการ์ตูนอนิเมชั่นของค่ายจิบลิ (Jibli) ของญี่ปุ่น

การเดินทางในไต้หวัน

ไต้หวันมีสนามบินหลักอยู่ 2 ·แห่งนั้นก็คือสนามบินนานาชาติเถาหยวน (Taoyuan International Airport) และสนามบินซงชาน (Taipei Songshan Airport) ซึ่งหลัก ๆ แล้วถ้าเป็นเที่ยวบินต่างประเทศมักจะมาลงที่เถาหยวน นักท่องเที่ยวสามารถเดินทางเข้าเมืองไทเปได้โดยใช้บริการ MRT รถบัส รถแท็กซี่และบริการรถเช่า

MRT คือการเดินทางที่เร็วที่สุด ที่ไต้หวันจะมีบริการ MRT จากสนามบินตรงเข้าเมืองไทเป โดยใช้เวลาเพียง 35 นาทีเท่านั้นจากสนามบินถึง Taipei Main Station ซึ่งเหมือนสถานีขนส่งบ้านเรา เป็นศูนย์กลางการเดินทางของเมืองไทเป โดย MRT ของไต้หวันจะเปิดให้บริการตั้งแต่ 6.00 น. ถึง 24.00 น. เมื่อถึง Taipei Main Station แล้ว นักท่องเที่ยวก็สามารถเปลี่ยนสายรถ MRT เพื่อเดินทางไปยังสถานีที่ต้องการต่อไปได้

รถบัสก็ถือว่าเป็นอีกช่องทางการเดินทางหนึ่งที่สะดวกและครอบคลุมเกือบทั่วทุกพื้นที่ของไต้หวัน อีกทั้งยังมีราคาไม่แพง รถบัสจะมีเลขบอกสายรถอยู่ หากมี 3 ·หลักจะเป็นรถที่บริการในตัวเมืองไทเปและเลข 4 ·หลักจะเป็นรถที่บริการเส้นนอกเมืองด้วย โดยสามารถจ่ายค่าเดินทางด้วยบัตร EasyCard ซึ่งเป็นบัตรแทนเงินสดที่ใช้ได้กับทั้งการเดินทางโดยรถบัสและ MRT

ไต้หวันถือเป็นประเทศที่อุดมไปด้วยความสมบูรณ์ทางธรรมชาติและยังไม่ได้มีความเจริญมากมายเท่าไหร่นักหากไม่ใช่ในเมืองหลวง ดังนั้นจึงเหมาะสำหรับผู้ที่ชอบเดินทางเที่ยวชมธรรมชาติและชมศิลปะวัฒนธรรมแนวตะวันออกอันแสนมีเสน่ห์ตามแบบฉบับไต้หวันแถมราคาก็ไม่สูง รับรองว่าหากได้มีโอกาสมาเที่ยวที่ไต้หวัน จะต้องติดใจกลับมาซ้ำแน่นอน

 

Posted in เที่ยวต่างประเทศ | Tagged , , , | Comments Off on เคล็ด (ไม่) ลับ สำหรับเที่ยวไต้หวันครั้งแรก

ชวนแช่ออนเซ็นที่ประเทศญี่ปุ่น ที่สุดของความผ่อนคลาย

หากพูดถึงการแช่น้ำร้อนออนเซ็น แน่นอนว่าหลาย ๆ คนต้องนึกถึงญี่ปุ่นแน่นอน เพราะญี่ปุ่นถือเป็นประเทศที่นิยมแช่ออนเซ็นเพื่อการพักผ่อนและช่วยทำให้ร่างกายผ่อนคลายเป็นอย่างมาก ในประเทศญี่ปุ่นจึงมีบ่อออนเซ็นที่เปิดบริการให้ลูกค้ามาแช่หลายแห่ง ซึ่งนอกจากจะมีน้ำร้อนในอุณหภูมิที่พอเหมาะสำหรับร่างกายแล้ว ยังมีการตกแต่งให้มีกลิ่นอายความเป็นญี่ปุ่นอีกด้วย

โดยบริการแช่ออนเซ็นของญี่ปุ่นส่วนมากจะเปิดควบคู่กับบริการที่พักแบบเรียวกังหรือแบบรีสอร์ท ไม่เช่นนั้นก็จะเปิดบริการในลักษณะที่อาบน้ำสาธารณะ ออนเซ็นมีทั้งแบบในร่มและกลางแจ้ง บ่อแยกเพศและบ่อรวม โดยบ่อออนเซ็นแต่ละบ่อจะมีแร่ธาตุละลายอยู่ในน้ำร้อนแตกต่างกันไป โดยนอกเหนือจากการทำให้ร่างกายผ่อนคลายจากความเหนื่อยล้าแล้ว แร่ธาตุแต่ละตัวก็จะช่วยในเรื่องสุขภาพด้านต่าง ๆ

วิธีการแช่ออนเซ็น

ก่อนจะลงแช่ออนเซ็นทุกครั้ง ควรอาบน้ำและชำระร่างกายให้สะอาดก่อน ถือเป็นมารยาทเบื้องต้นของการแช่ออนเซ็นเลยทีเดียว จากนั้นก็ค่อย ๆ นำน้ำร้อนราดตัวเพื่อให้ชินกับความร้อนและค่อย ๆ แช่ตัวในน้ำร้อนครึ่งหนึ่งก่อนเพื่อให้ร่างกายค่อย ๆ ปรับตัว โดยแช่ถึงแค่ตัว ห้ามแช่ส่วนหัวลงไป

กฏของออนเซ็นนั้นมักจะไม่อนุญาตให้ผู้ใช้บริการสวมเสื้อผ้าลงแช่ในออนเซ็นและนำผ้าเช็ดตัวผืนใหญ่เข้าไปในบริเวณบ่อ แต่ยังให้ถือผ้าผืนเล็ก ๆ เข้าไปได้ ดังนั้นควรทำตามกฏอย่างเคร่งครัด

แนะนำออนเซ็นชื่อดังของญี่ปุ่น

  1. ฮาโกเน่ ออนเซ็น (Hakone Onsen)

เป็นออนเซ็นที่ได้รับการโหวตจากชาวญี่ปุ่นว่าเป็นหนึ่งในแหล่งออนเซ็นที่ดีที่สุด อยู่ไม่ไกลจากเมืองโตเกียว อีกทั้งยังตั้งอยู่ในจุดท่องเที่ยวชมวิวภูเขาไฟฟูจิของญี่ปุ่น ทำให้การเดินทางมาที่นี้ไม่ยากเย็นนัก ฮาโกเน่ออนเซ็นมีบ่อออนเซ็นให้นักท่องเที่ยวใช้บริการประมาณ 20 บ่อและมีสรรพคุณช่วยบรรเทาอาการปวดตามร่างกาย อีกทั้งยังช่วยให้ระบบไหลเวียนเลือดทำงานได้ดีขึ้น

  1. คูซัทสึ ออนเซ็น (Kusatsu Onsen)

ออนเซ็นเก่าแก่ที่มีชื่อเสียงในจังหวัดกุนมะ (Gunma) ไม่ไกลจากโตเกียวเท่าไร น้ำแร่ของที่นี่มีต้นกำเนิดมาจากบนภูเขาสูงกว่า 1,200 เมตร สามารถช่วยในเรื่องเยียวยาอาการเจ็บป่วยต่าง ๆ ตามร่างกาย

  1. โนโบริเบทสึ ออนเซ็น (Noboribetsu Onsen)

ขอข้ามมาที่แถวฮอกไกโดกันบ้าง ออนเซ็นนี้มีจุดเด่นที่ชนิดของน้ำแร่ที่แตกต่างกันถึง 10 ·กว่าชนิด สามารถช่วยได้ตั้งแต่อาการป่วย เจ็บปวดตามร่างกายไปจนถึงช่วยเสริมความงามเลยทีเดียว อีกทั้งยังเหมาะสำหรับผู้ที่ชื่นชอบการแช่ออนเซ็นกลางแจ้งท่ามกลางหิมะ

ถึงแม้ว่าออนเซ็นจะเป็นกิจกรรมที่ต้องลองทำดูเมื่อไปเที่ยวที่ประเทศญี่ปุ่น แต่ด้วยตัววัฒนธรรมของประเทศไทยเองที่มีความแตกต่างกับของประเทศญี่ปุ่นพอสมควร ก็อาจจะมีอาการเขินอายบ้างที่จะต้องแก้ผ้าต่อหน้าคนอื่น แม้จะเป็นเพศเดียวกันก็ตาม แต่อยากแนะนำว่าให้ลองเปิดใจดู แล้วจะรู้ว่าสบายตัวและคุ้มค่าแน่นอน

 

Posted in สาระน่ารู้ | Tagged , , | Comments Off on ชวนแช่ออนเซ็นที่ประเทศญี่ปุ่น ที่สุดของความผ่อนคลาย

เคล็ดลับการเที่ยวด้วยตัวเองที่เมืองโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น

ญี่ปุ่นเป็นประเทศที่นักท่องเที่ยวชาวไทยนิยมเดินทางไปเที่ยวมากที่สุดแห่งหนึ่ง เพราะเดินทางไปง่ายมีระบบรถไฟที่ครอบคลุมทั่วประเทศ แต่หากต้องการอยากจะเที่ยวด้วยตัวเองก็คงต้องทำการบ้านเยอะหน่อย และควรเริ่มต้นที่เมืองโตเกียวที่เป็นเมืองหลวงของญี่ปุ่น เพราะเที่ยวง่าย มีรถไฟมากมายหลายสาย อีกทั้งยังเป็นแหล่งช้อปปิ้งที่ใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งในประเทศญี่ปุ่นอีกด้วย

หลายคนอาจจะสงสัยว่าจะเริ่มวางแผนการท่องเที่ยวในญี่ปุ่นได้อย่างไร ควรจะต้องซื้อรถไฟสายไหน ก่อนอื่นเราต้องทำความเข้าใจก่อนว่ารถไฟของญี่ปุ่นมีมากมายหลายสายและหลายบริษัทที่ให้บริการ แต่ละบริษัทก็จะมีเส้นทางเดินรถไฟของตัวเองและมี Pass หรือตั๋วแบบเหมาจ่ายที่แตกต่างกันไป นักท่องเที่ยวจะต้องวางแผนก่อนว่าอยากจะไปเที่ยวที่ไหนบ้าง แต่ละวันควรจัดโซนที่เที่ยวให้อยู่ในระแวกเดียวกันจะได้ไม่เสียเวลาเดินทางมากนัก และแน่นอนว่าต้องเริ่มจากการซื้อ IC Card

IC Card ก็คือบัตรเติมเงินสำหรับใช้บริการรถไฟ รถบัส รถไฟฟ้าใต้ดิน ไปจนถึงซื้อของที่ร้านสะดวกซื้อของญี่ปุ่นก็ได้เหมือนกัน นอกจากจะเป็นบัตรที่สามารถใช้แทนเงินสดได้แล้ว ผู้ที่ถือบัตรนี้ยังได้รับส่วนลดในการเดินทางอีกด้วย หากคิดไม่ออกบอกไม่ถูกว่าจะซื้อ Pass ของ Tokyo Metro หรือ JR ก็สามารถซื้อบัตรนี้ไปก่อนก็ได้ โดยวิธีใช้ก็แค่เติมเงินสดเข้าไปที่ตู้ตามสถานีรถไฟของญี่ปุ่น แล้วก็แตะที่ประตูทางเข้ารถไฟ

ใช้บริการเว็บไซต์ที่เป็นตัวช่วยสำหรับการเดินทางในญี่ปุ่น

หรือถ้ายังสับสนอยู่ เราสามารถเข้าไปศึกษาวิธีการเดินทางไปสถานที่ต่าง ๆ ในญี่ปุ่นได้ที่เว็บไซต์นี้ http://www.hyperdia.com/ พอเข้าไปแล้วเราก็เลือกสถานที่ต้นทาง จุดหมายปลายทางและเวลาที่ต้องการจะเดินทาง เพียงแค่นี้ก็จะมีวิธีการเดินทางอย่างละเอียดขึ้นให้เราแล้ว รับรองว่าไม่หลงแน่นอน

แนะนำสถานที่ท่องเที่ยวในโตเกียว

สำหรับผู้ที่ชื่นชอบศิลปะและวัฒนธรรมแบบญี่ปุ่น เราขอแนะนำให้ไปเยือนวัดเซ็นโซจิ (Sensoji) ในย่านอาซะคุสะ (Asakusa) ซึ่งเป็นวัดเก่าแก่ที่ได้รับความนิยมอย่างมากในโตเกียว นักท่องเที่ยวสามารถเช่าชุดกิโมโนสวย ๆ สวมใส่และถ่ายรูปกับซุ้มประตูแดงคามินาริมง (Kaminarimon Gate) สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์และออกมาทานขนมปังเมล่อนที่ขึ้นชื่อที่บริเวณถนนนากามิเสะ (Nakamise Shopping Street) หน้าวัด

สำหรับผู้ที่ชื่นชอบการช้อปปิ้ง ห้ามพลาดไปเยือนแหล่งสวรรค์ของนักช้อปอย่างย่านชินจูกุ (Shinjuku) ย่านชิบูย่า (Shibuya) ย่านฮาราจูกุ (Harajuku) ที่มีทั้งสินค้าแบรนด์เนมและสินค้าทั่วไปหลากหลายประเภทให้เลือกซื้อกัน ไม่ว่าจะเป็น เสื้อผ้า ของเบ็ดเตล็ด เครื่องใช้ไฟฟ้า และของเล่นต่าง ๆ สำหรับนักสะสม เรียกได้ว่าช้อปจนจุใจแน่นอน นอกจากนี้ยังมีร้านอาหารญี่ปุ่นมากมายหลายแนวให้เลือกทานตามอัธยาศัยแถมราคาไม่แพง เดินทางง่ายดายเพียงโดยสารรถไฟ Tokyo Metro หรือ JR

ทั้งเที่ยวง่าย มีของกินอร่อย ๆ และสินค้าให้เลือกซื้อหลากหลาย ปัจจัยเหล่านี้ทำให้โตเกียวกลายเป็นเมืองที่นักท่องเที่ยวหลั่งไหลเข้ามาเที่ยวพักผ่อน (โดยเฉพาะช่วงค่าเงินเยนลดลงก็จะเพลิดเพลินมากเป็นพิเศษ) นอกจากนั้นกิจกรรมที่อยากแนะนำให้ทำก็คือการแช่น้ำร้อนออนเซนหลังจากการเดินเที่ยวช้อปปิ้งมาทั้งวัน รับรองว่าติดใจจนต้องขอกลับมาเที่ยวซ้ำอีกหลาย ๆ รอบแน่นอน

 

Posted in สาระน่ารู้ | Tagged , , | Comments Off on เคล็ดลับการเที่ยวด้วยตัวเองที่เมืองโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น

ออสเตรีย (Austria) เมืองแห่งเทพนิยายในยุโรปกลางที่ห้ามพลาด

ออสเตรีย (Austria) เป็นประเทศเล็ก ๆ ในยุโรปกลางที่ได้รับความนิยมอย่างมากในหมู่นักท่องเที่ยว เมืองนี้มีประวัติศาสตร์ที่ยาวนานและสิ่งปลูกสร้างอันแสนมีเสน่ห์และคลาสสิค เมืองนี้ยังมีการรักษาวัฒนธรรมอันเป็นเอกลักษณ์เก่าแก่ในเมืองเอาไว้จากอดีตมาถึงปัจจุบันได้อย่างสมบูรณ์ จึงไม่น่าแปลกใจเลยว่าประเทศออสเตรียจะมีสถานที่ถึง 2 แห่งที่ได้รับการยกย่องจาก UNESCO ว่าเป็นเมืองมรดกโลกนั่นก็คือพระราชวังเชิงบรุนน์ (Schoenbrunn Palace) และย่านเมืองเก่าในกรุงเวียนนา (Vienna)

ถึงแม้ว่าประเทศออสเตรีย (Austria) จะไม่มีอาณาเขตที่ติดทะเลเลย จะมีก็แต่แม่น้ำดานูบที่ไหลผ่านเท่านั้น แต่ก็เต็มไปด้วยภูเขาและเนินน้อยใหญ่มากมายจนได้รับการขนานนามว่าดินแดนแห่งขุนเขา และมีเมืองหลวงชื่อว่าเมืองเวียนนาซึ่งเป็นเมืองท่องเที่ยวและเมืองที่ใหญ่ที่สุดของประเทศ เมืองนี้ขึ้นชื่อในเรื่องความสถาปัตยกรรมและธรรมชาติที่สวยงามมาตั้งแต่ในอดีต เป็นเมืองที่ให้กำเนิดศิลปินชื่อดังของโลกอย่างโมซาร์ท (Mozart) และบีโธเฟน (Beethoven)

อีกหนึ่งสถานที่ท่องเที่ยวที่ทำให้ประเทศนี้เป็นที่รู้จักไปทั่วโลกก็คือที่ ฮัลส์สตัทท์ (Hallstatt) ซึ่งเป็นเมืองเหมืองเกลือเล็ก ๆ ที่มีคนอยู่ไม่กี่พันคนเท่านั้นเอง จึงทำให้เมืองนี้เป็นเมืองที่แสนเงียบสงบริมแม่น้ำ โอบล้อมด้วยภูเขาสูงตระหง่านที่ด้านหลังและด้านหน้าจะเป็นทะเลสาป บางครั้งจะมีสายหมอกลอยเอื่อย ๆ เหนือแม่น้ำทำให้เป็นเมืองที่มีวิวสวยที่สุดแห่งหนึ่งของโลกเลยก็ว่าได้ โดยนักท่องเที่ยวสามารถเข้าไปชมวิวเมืองได้ที่จุดชมวิวของเมืองที่ชื่อ Classic Village Viewpoint ซึ่งเป็นจุดชมวิวที่ดีที่สุด ทำให้นักท่องเที่ยวได้ชมความสวยงามที่ไม่มีที่ใดเหมือนของเมืองนี้ได้อย่างจุใจ

นักท่องเที่ยวยังสามารถเดินทางไปยังเมืองซาลซ์บวร์ก (Salzburg) ที่โดดเด่นด้วยสถาปัตยกรรมแบบบาโรก มีสวนสาธารณะขนาดใหญ่ เต็มไปด้วยต้นไม้และดอกไม้ที่เป็นระเบียบและเคยเป็นฉากถ่ายทำภาพยนต์ชื่อว่าสวนมิราเบลล์ (Mirabell Garden) ซึ่งจากมุมมองของสวนสามารถมองเห็นป้อมปราการของเมืองที่ชื่อว่าโฮเฮนซาลซ์บูร์ก (Hohensalzburg) และหากนักท่องเที่ยวอยากจะชื่นชมธรรมชาติอันแปลกตานอกเหนือไปจากสิ่งปลูกสร้างในเมืองแล้ว ก็สามารถเดินทางไปน้ำแข็งที่ได้รับการขนานนามว่ามีขนาดใหญ่ที่สุดในโลกชื่อว่า The Eisriesenwelt เป็นถ้ำหินปูนน้ำแข็งที่เกิดจากแม่น้ำกัดเซาะเข้ามาในภูเขาและมีความยาวถึง 42 กิโลเมตรเลยทีเดียว

ประเทศออสเตรีย (Austria) ยังมีสถานที่ท่องเที่ยวอีกมากที่มีความสวยงามสไตล์ยุโรป คล้ายกับดินแดนในเทพนิยายอย่าง เมืองอินส์บรูค (Innsbruck) และเมืองกราซ (Graz) ที่ต่างก็เต็มไปด้วยวัฒนธรรมและสิ่งปลูกสร้างที่น่ารักมีเสน่ห์ ตั้งอยู่ท่ามกลางธรรมชาติที่สวยงามจนน่าตกตะลึง สำหรับการเดินทางก็มีทั้งรถไฟและรถบัส รวมถึงรถให้เช่าเพื่อไปยังสถานที่ที่ขนส่งมวลชนยังเข้าไม่ถึง เพราะฉะนั้นจึงสามารถไปเที่ยวเองได้ไม่ยาก หรือจะเลือกเดินทางไปกับทัวร์ก็สะดวกไปอีกแบบหนึ่งเช่นกัน

Category: เที่ยวต่างประเทศ

Tag: ออสเตรีย, เวียนนา, ฮัลส์สตัทท์, เมืองมรดกโลก

เครดิตภาพ : https://pixabay.com/th/%E0%B8%AD%E0%B8%AD%E0%B8%AA%E0%B9%80%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A2-salzburg-%E0%B8%A2%E0%B8%B8%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%9B-%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%B2%E0%B8%87-993833/

Posted in เที่ยวต่างประเทศ | Tagged , , , | Comments Off on ออสเตรีย (Austria) เมืองแห่งเทพนิยายในยุโรปกลางที่ห้ามพลาด

เคล็ดลับเที่ยวแบบประหยัดฉบับคนทำงาน

ปฏิเสธไม่ได้ว่าด้วยภาระหน้าที่ของแต่ละคนในปัจจุบันนี้เป็นเรื่องยากเหลือเกินที่จะได้ออกไปท่องเที่ยวเพราะค่าใช้จ่ายก็เยอะ แถมยังไม่ค่อยมีเวลาได้หยุดอีกด้วย ได้แต่นั่งชมภาพรีวิวสวยๆหรือเข้าไปเล่น 12bet เพื่อให้ผ่อนคลายความตึงเครียดไปบ้าง วันนี้เราจึงชวนคุณมาดูทริปท่องเที่ยวแบบประหยัด จะมีวิธีไหนบ้างตามมา!

  1. ตั้งงบประมาณการเที่ยว

ตั้งงบประมาณในการเที่ยวแต่ละครั้งว่าคุณจะใช้เงินจำนวนเท่าไหร่และเที่ยวในงบที่ตั้งเท่านั้น  โดยตั้งกฏเหล็กกับตัวเองว่าเราจะไม่ใช้เงินตามงบประมาณเด็ดขาด เช่นการเที่ยวอยุธยางบ 3,000 บาทหรือเที่ยวเหนือ 3 วัน 2 คืน สัก 5,000 บาท ที่นอกจากจะได้ประหยัดเงินแล้วยังเป็นประสบการณ์ใหม่ๆที่ท้าทายตัวคุณเองอีกด้วย

  1. เตรียมอาหารและเครื่องดื่มไปเอง

อาจจะดูยุ่งยากสักหน่อยแต่ถือว่าประหยัดได้เยอะเลยทีเดียวสำหรับการพกเครื่องดื่ม อาหารหรือขนมของทานเล่นต่างๆที่จะทำให้คุณมีเสบียงตุนในตอนเที่ยว ไม่ต้องไปเสียเงินหรือช้อปปิ้งจนลืมตัวทำให้เงินหมดแบบง่ายๆ

  1. วางแผนให้ดี

ควรที่จะวางแผนให้ดีก่อนเที่ยวทุกครั้ง ที่พักโรงแรมที่จะต้องเลือกที่ถูกและเหมาะสมมากที่สุด การเดินทางลองคำนวณดูว่าถ้าหากเอารถส่วนตัวไปจะคุ้มค่าเท่ากับนั่งรถโดยสารหรือเครื่องบินที่มีโปรโมชั่นไปหรือไม่ รวมไปถึงอาหารการกิน ร้านค้าต่างๆ สถานที่ท่องเที่ยวและโปรแกรมที่จะไปเพื่อที่จะทำให้เราไม่ต้องเสียเวลาและสามารถวางแผนด้านงบประมาณได้ดียิ่งขึ้น

นอกจากนี้อย่าลืมที่จะจัดกระเป๋าเตรียมของใช้ต่างๆให้พร้อมโดยที่ไม่ต้องซื้อเอาข้างหน้า อย่าลืมค้นหาโปรโมชั่นถูกๆเพื่อที่จะอำนวยความสะดวกด้านการเงินและท่องเที่ยวแบบสบายๆใจมากยิ่งขึ้นและเมื่อมีเคล็ดลับเที่ยวประหยัดๆแบบนี้ก็ควรที่จะหาเวลาว่างในการพักผ่อนให้ตนเองบ้าง เพื่อชีวิตที่สมดุล ไม่เครียดเกินไป และเต็มไปด้วยประสบการณ์ใหม่ๆนะคะ

Posted in My Blog | Comments Off on เคล็ดลับเที่ยวแบบประหยัดฉบับคนทำงาน