Category Archives: ท่องเที่ยวเชิงศาสนา

เที่ยววัดปฏิบัติธรรม ใกล้ชิดธรรมชาติ

          ในสมัยนี้สถานปฏิบัติธรรมมีมากมายหลายแห่ง ซึ่งถือว่าเป็นแหล่งท่องเที่ยวประเภทหนึ่งเช่นกัน แต่เป็นประเภทแบบที่อยู่พักแรม 1 คืน จนถึงหลายวัน ซึ่งนักท่องเที่ยวผู้สนใจในการใฝ่หาความสงบก็ต่างเลือกสรรตามแต่จริตของตนว่าจะเลือกไปเข้าที่ใด อันที่จริงปฏิบัติที่บ้านก็ได้ แต่ไปที่สถานที่ที่เป็นหลักแหล่งเลยจะดีกว่าเพราะได้ใกล้พระสงฆ์ครูบาอาจารย์ด้วย เผื่อมีข้อติดขัดอันใดก็สามารถถามท่านได้เลยเมื่อมีโอกาส ซึ่งครูบาอาจารย์ที่มีชื่อเสียงในสมัยนี้ก็มีหลายองค์ รวมถึงสถานที่สัปปายะ สงบ เหมาะแก่การบำเพ็ญภาวนาหาความร่มรื่นในจิตใจก็มีอยู่หลายที่ เพียงแต่คนไม่ทราบก็มีเยอะ  พระกรรมฐานสายหลวงปู่มั่น ภูริทัตโต ที่เป็นที่เคารพสักการะของพุทธศาสนิกชนทั้งหลายนับตั้งแต่หลวงปู่ชอบ ฐานสโม หลวงปู่แหวน สุจิณโณ หลวงปู่เทศก์ เทสรังสี หลวงปู่ขาว อนาลโย หลวงปู่ฝั้น อาจาโร หลวงตามหาบัว ญาณสัมปัณโณ หรือหลวงปู่ผาง จิตคุตโต ละสังขารไปนานหลายปี แต่คุณงามความดีของท่านก็ยังหลงเหลือไว้ในโลก นั่นก็คือ ศิษย์ของท่านที่เป็นพระสุปฎิปัณโณ เป็นที่พึ่งของเหล่าชาวพุทธผู้ใฝ่บุญ ก็ยังดำรงค์ธาตุขันธ์อยู่ ยกตัวอย่างเช่น หลวงปู่จันทร์เรียน … Continue reading

Posted in ท่องเที่ยวเชิงศาสนา | Tagged , , | Comments Off on เที่ยววัดปฏิบัติธรรม ใกล้ชิดธรรมชาติ