ท่องเที่ยวเมืองรอง เพิ่มทางเลือกให้นักท่องเที่ยว ผลักดันการท่องเที่ยวให้คึกคัก

ส่วนมากแล้วเวลาที่เรานึกถึงแหล่งท่องเที่ยวก็มักจะมุ่งเป้าไปยังจังหวัดใหญ่ ๆ ที่มีสถานที่ท่องเที่ยวมากมาย แต่ก็เพราะว่าคนส่วนใหญ่ย่อมคิดเช่นเดียวกัน นั่นจึงทำให้แหล่งท่องเที่ยวทั้งหลายล้วนมากมายไปด้วยนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ จนบางทีก็รู้สึกอึดอัดไม่ค่อยเป็นส่วนตัว รวมถึงการที่มีนักท่องเที่ยวจำนวนมากหมุนเวียนเข้า-ออกตลอดปี ย่อมทำให้แหล่งท่องเที่ยวเสื่อมโทรมลงไปบ้างไม่มากก็น้อย หลายคนจึงหาทางเลือกอื่นในการท่องเที่ยว “เมืองรอง” จึงถือได้ว่าเป็นทางเลือกที่นักท่องเที่ยวทั้งหลายไม่ควรพลาด เที่ยวไม่ซ้ำใคร ไปได้ทั้งปีทุกที่ทั่วไทย อยากให้ลองไป “เมืองรอง”                 ตามคำนิยามของเมืองรอง นั่นก็คือเมืองที่ไม่ได้มีแหล่งท่องเที่ยวโดดเด่นจนเป็นเมืองธุรกิจทางการท่องเที่ยว เป็นเมืองที่มีจำนวนนักท่องเที่ยวไม่เกิน 6 ล้านคนต่อปี ทั้งที่จริงแล้วจังหวัดเหล่านี้ยังคงมีแหล่งท่องเที่ยวทั้งทางธรรมชาติหรือแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมที่สมบูรณ์สวยงามอยู่อีกมากมาย นั่นจึงเป็นที่มาของการที่รัฐบาลพยายามผลักดันและส่งเสริมการท่องเที่ยวเมืองรองอย่างจริงจังต่อเนื่อง โดยมีเป้าหมายที่จะกระจายรายได้ลงไปยังชุมชนท้องถิ่นกระตุ้นเศรษฐกิจการท่องเที่ยวในระดับประเทศ และยกระดับความเป็นเมืองแห่งการท่องเที่ยวในระดับนานาชาติ                 ตั้งแต่ปี 2561 เป็นต้นมาแคมเปญท่องเที่ยวเมืองรองได้ถูกเผยแพร่ตามสื่อประชาสัมพันธ์ต่าง ๆ

Read More