จันทบุรีสีสันแห่งตะวันออก ความอุดมสมบูรณ์ทางธรรมชาติที่ต้องบอกต่อ

ภาคตะวันออกของประเทศไทยเป็นภูมิภาคเล็กที่ประกอบไปด้วยพื้นที่ 7 จังหวัด พื้นที่ในหลายจังหวัดติดทะเลทางฝั่งอ่าวไทยและระยะทางการเดินทางที่ไม่ไกลจากเมืองหลวงอย่างกรุงเทพมหานคร นี่จึงเป็นจุดเด่นที่ทำให้ภูมิภาคนี้คึกคักไปด้วยนักท่องเที่ยวที่ต้องการวันหยุดพักผ่อนที่มีทะเลและแสงแดดเป็นองค์ประกอบโดยไม่ต้องเสียเวลาในการเดินทางมากนัก หนึ่งในจังหวัดภาคตะวันออกที่โดดเด่นเพียบพร้อมทางธรรมชาติซึ่งยังคงความสมบูรณ์ และมีวิถีชุมชนที่เป็นเอกลักษณ์ คงต้องยกให้จังหวัดจันทบุรี ความครบครันที่ลงตัว ด้วยวัฒนธรรมและวิถีชุมชนอันเป็นเอกลักษณ์                 จันทบุรีหรือชื่อเดิมเมืองจันทบูรในครั้งสมัยสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชทรงรวบรวมกำลังพลเพื่อกอบกู้เอกราชของชาติไทย เมื่อปี พ.ศ. 2310 เรื่อยมาจนถึงสมัยรัตนโกสินทร์ที่ถูกฝรั่งเศสเข้ายึดครอง แสดงให้เห็นถึงความเป็นเมืองที่มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์ อันยังคงปรากฏให้เห็นเป็นสถานที่ท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ให้นักท่องเที่ยวได้เยี่ยมชมและศึกษาเรียนรู้ อาทิเช่น ตึกแดง คุกขี้ไก่ และค่ายเนินวง อีกทั้งจันทบุรียังโดดเด่นในเรื่องวิถีชุมชนท้องถิ่นซึ่งมีการสืบสานประเพณีวัฒนธรรมกันมาจากรุ่นสู่รุ่น ประเพณีชักเย่อเกวียนพระบาทหรือชักพระบาทถือเป็นประเพณีโบราณของชาวขลุงที่ถูกสืบทอดกันมานับร้อยปีและหาดูที่ไหนไม่ได้อย่างแน่นอน และหากใครชื่นชอบอาหารแปลก ๆ จันทบุรีก็ยังมีอาหารพื้นถิ่นให้ได้ลิ้มลองหลากหลายเมนู ไม่ว่าจะเป็นอาหารคาวอย่างแกงหมูชะมวง ก๋วยเตี๋ยวเส้นจันท์ผัดปู ก๋วยเตี๋ยวหมูเลียง

Read More