ปางอุ๋ง เที่ยวรับไอเย็นได้ทุกฤดูกาล ความสวยงามเหนือสุดแดนสยาม

อากาศหนาวสามารถดึงดูดให้นักท่องเที่ยวเดินทางขึ้นเหนือเพื่อสัมผัสความเย็นในอุณหภูมิที่ภูมิภาคอื่นหาเทียบได้ไม่ แหล่งท่องเที่ยวก็มีให้เลือกมากมาย แต่ละแห่งล้วนมีเสน่ห์และความสวยงามแตกต่างกัน และหากจะเอ่ยถึงฉายา “สวิตเซอร์แลนด์เมืองไทย” คงจะเป็นที่ไหนไปไม่ได้นอกจาก “ปางอุ๋ง” ที่มีพิกัดอยู่ในจังหวัดแม่ฮ่อนสอนเหนือสุดของประเทศไทย และนักท่องเที่ยวหลายต่อหลายคนตั้งเป้าหมายว่าต้องมีโอกาสไปให้ถึงปางอุ๋งให้ได้สักครั้งในชีวิต เติมเต็มทริปเมืองสามหมอกให้สมบูรณ์ ต้องไม่จบแค่ปางอุ๋ง                 ด้วยสภาพอากาศที่มีสามารถพบเห็นหมอกยามเช้าได้ทุกฤดูกาลตลอดทั้งปีทำให้แม่ฮ่อนสอนถูกขนานนามว่าเมืองสามหมอก และปางอุ๋งก็ถือได้ว่าเป็นแหล่งท่องเที่ยวอันดับต้น ๆ ของเมืองสามหมอกที่ผู้คนเลือกเดินทางมาโดยหวังชื่นชมความสวยงามตลอดทั้งปี ปางอุ๋ง คือ โครงการพระราชดำริปางตอง 2 เป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เพื่อส่งเสริมอาชีพและความเป็นอยู่ของราษฎร รวมทั้งการอนุรักษ์และฟื้นฟูธรรมชาติให้มีความสมบูรณ์ยั่งยืน อ่างเก็บน้ำที่ใสเย็นดูนิ่งสงบรายรอบด้วยทิวสนที่ตั้งต้นตรงสง่า อากาศที่เย็นสบายตลอดปี เสริมด้วยแสงพระอาทิตย์ยามเช้า และไอหมอกที่ลอยตัวเอื่อยเหนือผิวน้ำ สร้างบรรยากาศที่สวยงามเหมือนภาพวาดในจินตนาการให้กับปางอุ๋งอยู่เสมอมา                

Read More