เที่ยวให้ได้อรรถรส เที่ยวให้ประทับใจ จำเป็นต้องรู้จักตัวเอง

เมืองไทยเป็นเมืองแห่งการท่องเที่ยว และคนไทยเองก็ชื่นชอบการท่องเที่ยว ความอุดมสมบูรณ์ทางธรรมชาติทำให้ประเทศไทยมีแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติอยู่ทั่วทุกจังหวัด และด้วยเป็นประเทศที่มีประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมอันเป็นเอกลักษณ์มาอย่างยาวนาน ก็ยิ่งทำให้เกิดแหล่งท่องเที่ยวทางด้านวัฒนธรรมไม่น้อยไปกว่าแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติเลย นั่นจึงทำให้เมืองไทยเหมาะกับการเป็นเมืองแห่งการท่องเที่ยว การท่องเที่ยวก็มีการจำแนกประเภท แต่ละประเภทล้วนแตกต่าง                 เมื่อไรที่คุณต้องเก็บกระเป๋าเพื่อเดินทางตามแผนที่วางไว้ในการท่องเที่ยวในวันหยุด คุณทราบแล้วหรือไม่ว่าทริปที่คุณกำลังจะเดินทางไปนั้นจัดเป็นการท่องเที่ยวประเภทใด                 1.การท่องเที่ยวแหล่งธรรมชาติ ไม่ต้องแปลความหมายเพิ่มสำหรับการท่องเที่ยวประเภทนี้ แต่เราสามารถแบ่งการท่องเที่ยวแหล่งธรรมชาติออกเป็นการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ, การท่องเที่ยวเชิงนิเวศทางทะเล, การท่องเที่ยวเชิงธรณีวิทยา, การท่องเที่ยวเชิงเกษตร และการทางเที่ยวเชิงดาราศาสตร์ ซึ่งแต่ละรูปแบบจะถูกเรียกต่างกันไปตามสภาพทางธรรมชาติในแหล่งท่องเที่ยวนั้น เช่น ถ้าเราตั้งใจจะไปเที่ยวชมถ้ำหลวง-ขุนน้ำนางนอน เพื่อดูความงดงามของหินงอก หินย้อยภายในถ้ำ ก็ถือว่าเป็นการท่องเที่ยวเชิงธรณีวิทยา                 2.การท่องเที่ยวแหล่งวัฒนธรรม ที่จะมุ่งเน้นไปที่การท่องเที่ยวแบบการศึกษาเรียนรู้และการมีส่วนร่วมในวัฒนธรรมประเพณีต่าง ๆ แบ่งเป็น

Read More