ฉันเกลียดการท่องเที่ยว เพราะมันทำให้ฉันรักเมืองไทย

ประเทศไทยเป็นประเทศที่งดงามมากในสายตาของชาวโลก พร้อมด้วยวัฒนธรรมและศิลปกรรมที่แตกต่าง หลากหลาย และประณีตบรรจง ชาวต่างชาติต่างข้ามน้ำข้ามทะเลมาเพื่อ เข้ามาดูให้เห็นกับตาว่าประเทศไทยงามอย่างที่เคยเห็นในภาพหรือไม่ เรียกได้ว่าประเทศไทย เป็น Destination ของชาวโลกก็ว่าได้ คนท้องถิ่นหลายประเทศกล่าวว่าเขาเกลียดการท่องเที่ยว การท่องเที่ยวทำให้เมืองที่เคยสงบสุขมีคนมากมายตลอดเวลา การจะกินอาหารร้านเก่าแก่ที่ตัวเองกินมาตั้งแต่เด็กมันยากเหลือเกินเมื่อคิวยาวเหยียดจากนักท่องเที่ยวต่างชาติ การท่องเที่ยวนั้นสร้างประโยชน์ให้กับคนในชุมชนจริงหรือไม่ เป็นเรื่องที่เราต้องมาคิดกัน และการพัฒนาวิถีชีวิตของคนในชุมชนนั้นก็เป็นเรื่องที่สำคัญไม่แพ้กัน จึงเกิดแผนยุทธศาสตร์การท่องเที่ยวนี้ที่จะช่วยวัดระดับความสุขของคนในชุมชน และก่อให้เกิดประโยชน์ต่อชุมชนอย่างแท้จริง CBT Thailand (Community-Based Tourism) มีการกระจายรายได้สู่ชุมชนอย่างยุติธรรม ภาครัฐต้องแน่ใจว่ารายได้ที่ได้จากการท่องเที่ยวนั้นกระจายไม่สู่ชุมชน ไม่ได้ไปกระจุกอยู่ที่ผู้ประกอบการเป็นส่วนใหญ่ เกิดการพัฒนาและบริหารด้านชุมชน ให้มีความรู้ความเข้าใจในการเป็นเจ้าบ้านที่ดี และการเป็นเมืองท่องเที่ยวที่น่าอยู่ มีการพัฒนาบุคลาการทางการท่องเที่ยวให้ตอบสนองต่อนโยบายภาครัฐ ก้าวเข้าสู่มาตรฐานระดับสากล

Read More