ฉันเกลียดการท่องเที่ยว เพราะมันทำให้ฉันรักเมืองไทย

ประเทศไทยเป็นประเทศที่งดงามมากในสายตาของชาวโลก พร้อมด้วยวัฒนธรรมและศิลปกรรมที่แตกต่าง หลากหลาย และประณีตบรรจง ชาวต่างชาติต่างข้ามน้ำข้ามทะเลมาเพื่อ เข้ามาดูให้เห็นกับตาว่าประเทศไทยงามอย่างที่เคยเห็นในภาพหรือไม่ เรียกได้ว่าประเทศไทย เป็น Destination ของชาวโลกก็ว่าได้

คนท้องถิ่นหลายประเทศกล่าวว่าเขาเกลียดการท่องเที่ยว การท่องเที่ยวทำให้เมืองที่เคยสงบสุขมีคนมากมายตลอดเวลา การจะกินอาหารร้านเก่าแก่ที่ตัวเองกินมาตั้งแต่เด็กมันยากเหลือเกินเมื่อคิวยาวเหยียดจากนักท่องเที่ยวต่างชาติ การท่องเที่ยวนั้นสร้างประโยชน์ให้กับคนในชุมชนจริงหรือไม่ เป็นเรื่องที่เราต้องมาคิดกัน และการพัฒนาวิถีชีวิตของคนในชุมชนนั้นก็เป็นเรื่องที่สำคัญไม่แพ้กัน จึงเกิดแผนยุทธศาสตร์การท่องเที่ยวนี้ที่จะช่วยวัดระดับความสุขของคนในชุมชน และก่อให้เกิดประโยชน์ต่อชุมชนอย่างแท้จริง CBT Thailand (Community-Based Tourism)

มีการกระจายรายได้สู่ชุมชนอย่างยุติธรรม ภาครัฐต้องแน่ใจว่ารายได้ที่ได้จากการท่องเที่ยวนั้นกระจายไม่สู่ชุมชน ไม่ได้ไปกระจุกอยู่ที่ผู้ประกอบการเป็นส่วนใหญ่

เกิดการพัฒนาและบริหารด้านชุมชน ให้มีความรู้ความเข้าใจในการเป็นเจ้าบ้านที่ดี และการเป็นเมืองท่องเที่ยวที่น่าอยู่

มีการพัฒนาบุคลาการทางการท่องเที่ยวให้ตอบสนองต่อนโยบายภาครัฐ

ก้าวเข้าสู่มาตรฐานระดับสากล และจัดเป็นการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน

เมืองรองต้องห้ามพลาด การกระจายรายได้จากเมืองหลักสู่ชุมชนการท่องเที่ยวที่เป็นจังหวัดรอง เพื่อเพิ่มการกระจายรายได้สู่ชุมชน

พัฒนาการท่องเที่ยวโดยชุมชนและผู้ประกอบการจะต้องทำความเข้าใจกัน และพัฒนากิจกรรมทางการท่องเที่ยวให้ตอบสนองแก่นักท่องเที่ยว เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ดีที่สุด

ชุมชนสามารถแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์กับชุมชนอื่น ๆ เพื่อสามารถเป็นชุมชนต้นแบบได้ เป็นการช่วยเหลือเกื้อกูลกันโดยไม่ต้องรอภาครัฐเข้ามาจัดการให้

ดัชนีตัวชี้วัดความสุขสามารถวัดผลลัพธ์ออกมาเป็นความสมดุลของทุกฝ่าย ไม่ว่าจะเป็นชุมชน นักท่องเที่ยวและผู้ประกอบการ สามารถสมดุลได้อย่างมีความสุข

นอกจากนั้นยังมีการสร้างแผนพัฒนาการท่องเที่ยวต่างให้ได้เห็นอยู่อย่างเช่นที่กล่าวไปแล้วในข้อเมืองรองต้องห้ามพลาด ที่สนับสนุนการท่องเที่ยวที่ไม่ใช่จังหวัดหลักของการท่องเที่ยวมีของดีอยู่มากมายทั้งเรื่องของศิลปกรรมท้องถิ่น วิถีชีวิต อาหารการกินและกิจกรรมนันทนาการต่าง ๆ นานา นอกจากนั้นยังมี เที่ยวไทย เท่ ที่ส่งเสริมการท่องเที่ยวภายในประเทศสำหรับคนยุคใหม่ เพื่อช่วยสนับสนุนส่งเสริมการท่องเที่ยวในเขตชุมชนให้เกิดผลประกอบการที่ดี

ประโยชน์ของการท่องเที่ยวนั้นมากมายนัก การท่องเที่ยวที่ดีจะไม่ทำลายตัวของมันเอง จะต้องตั้งอยู่บนสมดุลของมนุษย์และธรรมชาติ รายได้จากการท่องเที่ยวจะช่วยให้คนในชุมชนมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น บุตรหลานได้รับการศึกษา ครอบครัวได้อยู่พร้อมหน้า มีงานทำ

ประเทศชาติสำคัญไม่น้อยไปกว่าประชาชน หากประเทศชาติจะเจริญก้าวหน้าไกล แต่คนสังคมไม่ความสุข นั่นก็ไม่นับว่ามันคือการประสบความสำเร็จ เพราะหลักการอันดับแรกของการเป็นชาติคือผู้อยู่อาศัยต้องมีความสุข เมื่อคนมีความสุขก็จะนำมาซึ่งความสำเร็จในชีวิต ทั้งประเทศและประชาชน จะชาติสิ่งใดไปไม่ได้เลย